Academic quarter  
Location Vladimirskaya, Bogdana Khmelnitsky, Tereshchenkovskaya, Taras Shevchenko Boulevard, Kyiv, Ukraine
Status Design/Concept
Sectors Office
Year 2008
Client ConfidentialA. Pashenko LLC. Kyiv, Ukraine